แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (เมษายน -กันยายน 2564) เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 3
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 2564 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 69
รายงานสรุปการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 37
รายงานสถิติการรับบริการกำจัดขยะที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 61
รายงานผลการติดตามประเมินผลความพึงพอใจการใช้บริการงานด้านการบำรุงรักษาขุดลอกคลอง/กำจัดวัชพืช ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 30
รายงานผลการติดตามประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ ศูนย์กำจัดขยะมุลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 25
รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ อบจ.ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 45
รายงานสถิติการให้บริการกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (คุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 45
สถิติการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการองค์๋การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 35
สถิติการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการองค์๋การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 53
รายงานการสำรวจสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารสว่นจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 51
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 130
สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 77

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

1371513
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
218
1753
12684
1342287
5604
60919
1371513

Your IP: 54.234.191.202
Server Time: 2021-12-04 03:05:08