แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 2564 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 10
รายงานการสำรวจสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารสว่นจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 23
รายงานผลการติดตามประเมินผลความพึงพอใจการใช้บริการงานด้านการบำรุงรักษาขุดลอกคลอง/กำจัดวัชพืช ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 10
รายงานผลการติดตามประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ ศูนย์กำจัดขยะมุลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 4
รายงานสถิติการรับบริการกำจัดขยะที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 7
รายงานสถิติการให้บริการกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (คุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 16
รายงานสรุปการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 7
รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ อบจ.ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 12
สถิติการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการองค์๋การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 14
สถิติการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการองค์๋การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 11
สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 39
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 87

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

885644
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
391
751
391
878751
15237
26704
885644

Your IP: 3.236.222.124
Server Time: 2021-05-16 10:34:26