วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์

วิสัยทัศน์
                เป็นศูนย์บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย โดยส่งเสริมการกระจายอำนาจ และให้บุคลากรร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหานำพาท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข
 
พันธกิจ
1.      บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการประสานแผน ประสานปฏิบัติ ร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชน
2.      สนับสนุนและพัฒนา การเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะบุคลากรด้าน การพัฒนาท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
3.     ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.      สนับสนุนให้ประชาชนร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
 
กลยุทธ์
1.     ประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดอย่างบูรณาการระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
2.          ประสานการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3.     จัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำ
4.     พัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้สามารถศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์


 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

1371413
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
1753
12584
1342287
5504
60919
1371413

Your IP: 54.234.191.202
Server Time: 2021-12-04 01:55:23