อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการศึกษาความเหมาะสมการมอบหมายให้เอกชนบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการศึกษาความเหมาะสมการมอบหมายให้เอกชนบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายนิธิศ สวัสดี ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมการมอบหมายให้เอกชนบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 พร้อมด้วย นายสุนทร สังขาร นายพีระ ตั้งชูทวีทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และ รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้มีตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รอบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ในรัศมี 5 กิโลเมตร เข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในช่วงเช้ามีประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 ต.เขาหินซ้อน และหมู่ 13 ต.บ้านช่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 50 คน เข้าร่วมการประชุม จากนั้นในช่วงบ่ายมีประชาชนในพื้นที่หมู่ 13 และ 15 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 50 คน
อบจ.ฉะเชิงเทรา จะมอบหมายให้เอกชนบริหารจัดการขยะมูลฝอย ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้จ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมการมอบหมายให้เอกชนบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า การจัดหา และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ และป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ รวมถึงเพื่อรวบรวมแนวคิด ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาพิจารณาในการศึกษาความเหมาะสมและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

1371443
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
148
1753
12614
1342287
5534
60919
1371443

Your IP: 54.234.191.202
Server Time: 2021-12-04 02:13:34