การประชุมสภา อบจ. ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564

 

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบจ.ฉะเชิงเทรา

เห็นชอบรับโอนสินทรัพย์โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง  (Refuse-Derived Fues : RDF) ปุ๋ยหมัก (ระยะที่ 1) พร้อมส่วนควบ จำนวน 1 ระบบ (กองทรัพยากรธรรมชาติฯ)

เห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษาฯ)

ผลการคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายอำนาจ ธุยะวัฒน์ นายรุ่งวุฒิ เจิมภักดี นายอุดร เทพวาที นายศิษฏ์ตรกล เทวารุทธ และนายพีระ ตั้งชูทวีทรัพย์

มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ

และอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 28 รายการ และอนุมัติโอนเงินลดเงิน งบประมาณฯ จำนวน 1 รายการ

 


 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

1230936
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
439
2000
3729
1215337
35459
99095
1230936

Your IP: 3.227.235.216
Server Time: 2021-09-21 03:48:13