นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนให้กับวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนให้กับวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง มีนายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เป็นผู้รับมอบ โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ ร่วมพิธี ณ อบจ.ฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 1,376,500 บาท ให้กับวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เพื่อจัดทำโครงการ Smart School 4.0 (ห้องเรียนรวมศูนย์การสอน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้พร้อมการก้าวเข้า Thailand 4.0 เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าดูเพื่อทบทวนการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา เพื่อลดปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยลดข้อจำกัดด้านโอกาสให้น้อยที่สุด รวมถึงเพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ อบจ.ฉะเชิงเทรา ยังได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 1,240,000 บาท ให้กับวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลตามมาตรฐาน CEFR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษครบทุกทักษะการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การตอบคำถาม และการนำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้
 
 

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

852217
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
172
589
1326
845998
8514
35013
852217

Your IP: 3.235.41.241
Server Time: 2021-04-13 04:49:19