คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 14 กระบวนงาน

 

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf[การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน /ก๊าซ]128 kB
Download this file (10.pdf)10.pdf[การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]123 kB
Download this file (11.pdf)11.pdf[การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม]124 kB
Download this file (12.pdf)12.pdf[การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่]129 kB
Download this file (13.pdf)13.pdf[ การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]127 kB
Download this file (14.pdf)14.pdf[ การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]124 kB
Download this file (2.pdf)2.pdf[การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม]128 kB
Download this file (3.pdf)3.pdf[การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ ]124 kB
Download this file (4.pdf)4.pdf[การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]124 kB
Download this file (5.pdf)5.pdf[การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]123 kB
Download this file (6.pdf)6.pdf[การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา]122 kB
Download this file (7.pdf)7.pdf[การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา]122 kB
Download this file (8.pdf)8.pdf[การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา]123 kB
Download this file (9.pdf)9.pdf[การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม]127 kB
Download this file (img356.pdf)img356.pdf[ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน]791 kB

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

1371467
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
172
1753
12638
1342287
5558
60919
1371467

Your IP: 54.234.191.202
Server Time: 2021-12-04 02:31:49