แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 218
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (สถ.6/1) เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 284
ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 313
ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 3/3) เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 428
การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 898
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 501
สถ./ผถ. 3/1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอคลองเขื่อน เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 274
สถ./ผถ. 3/1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 519
สถ./ผถ. 3/1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอสนามชัยเขต เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 219
สถ./ผถ. 3/1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 213
สถ./ผถ. 3/1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอราชสาส์น เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 159
สถ./ผถ. 3/1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 562
สถ./ผถ. 3/1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 202
สถ./ผถ. 3/1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 213
สถ./ผถ. 3/1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 249
สถ./ผถ. 3/1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 912
สถ./ผถ. 3/1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 485
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ.4/4 และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ./ผถ.4/5 อำเภอราชสาส์น เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 321
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ.4/4 และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ./ผถ.4/5 อำเภอคลองเขื่อน เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 154
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ.4/4 และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ./ผถ.4/5 อำเภอท่าตะเกียบ เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 157
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ.4/4 และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ./ผถ.4/5 อำเภอบางคล้า เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 193
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ.4/4 และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ./ผถ.4/5 อำเภอแปลงยาว เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 141
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ.4/4 และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ./ผถ.4/5 อำเภอบ้านโพธิ์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 153
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ.4/4 และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ./ผถ.4/5 อำเภอสนามชัยเขต เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 170
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ.4/4 และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ./ผถ.4/5 อำเภอพนมสารคาม เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 257
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ.4/4 และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ./ผถ.4/5 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 172
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ.4/4 และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ./ผถ.4/5 อำเภอบางปะกง เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 272
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ.4/4 และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ./ผถ.4/5 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 329
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ.4/4 และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ./ผถ.4/5 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 188
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ./ผถ. 3/1 อำเภอบ้านโพธิ์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 159
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 111
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในเขตอำเภอบางปะกง เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 169
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในเขตอำเภอคลองเขื่อน เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 72
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในเขตอำเภอสนามชัยเขต เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 142
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในเขตอำเภอแปลงยาว เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 159
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในเขตอำเภอราชสาส์น เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 70
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในเขตอำเภอพนมสารคาม เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 222
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในเขตอำเภอบางคล้า เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 134
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 156
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง อำเภอบ้านโพธิ์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 107
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในเขตอำเภอท่าตะเกียบ เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 96
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง อำเภอบางปะกง เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 140
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบ เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 71
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียง และที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 255
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 142
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ส.ถ.1/1 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 239
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ.ถ.1/1 เขียนโดย เจ้าหน้าที่1 497

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

1299281
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
995
1696
7465
1278239
54103
49701
1299281

Your IP: 35.172.217.174
Server Time: 2021-10-28 14:14:48