ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือพานทูนแบบประกอบ 2 ชิ้น ประกอบติดกันอย่างมั่นคงแข็งแรง ตัวเรือพานทูนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลกรัม จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือพอนทูนแบบประกอบ 2 ชิ้น ประกอบติดกันอย่างมั่นคงแข็งแรง ตัวเรือพอนทูนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลกรัม จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/2564

Attachments:
Download this file (p52564.pdf)p52564.pdf[ ]949 kB