กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมด้านศาสนา การส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น หรือภารกิจหน้าที่อื่นตามความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
>>> แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา
๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
บุคลากรสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

726083
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
691
365
5310
711373
22461
39631
726083

Your IP: 3.232.133.141
Server Time: 2021-01-21 18:09:25