นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix lt Center

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2563 ดร.กิตติ เป้าปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix lt Center โดยมีนายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา นางสาวจารุวรรณ กลีบเมฆ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวรายงาน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานการศึกษาด้านอาชีวศึกษาซึ่งมอบให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินโครงการบริการประชาชนในรูปแบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโดยมีการจัดทำตามมาตรฐานการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ ประชารัฐ ที่มุ่งโน้มการบูรณาการความร่วมมือ ทัังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้
1.บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ การให้คำแนะนำวิธีการใช้งานการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
2.บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอด อาชีพใหม่โดยมีการสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพหลัก สูตรการเป็นผู้ประกอบการ และจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชียวชาญหรือ ครู นักเรียน นักศึกษา 3.บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยผู้นำนักเรียน นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มพูนค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพอันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ"ลดรายจ่าย"เพิ่มรายได้"ขยายโอกาส" โดยตั้งศูนย์การปฏิบัติงาน ณ.องค์การบริหารส่วน ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราและมี นายชัชวาลย์กรเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว พร้อมคณะผู้บริหารกล่าวให้การต้อนรับ โดยมีประชาชนเข้าร่วมภายในงานประมาณ 200 คน และยังได้รับเกียรติจาก สจ.ไพศาล ช้างพลายแก้ว สจ.เขตบางน้ำเปรี้ยว สจ.คมศิลป์ ศิริวงศ์ เขต.เมือง นายเอก วงษ์นิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสัมฤทธิ์ เหลืองทรัพย์ทวี ที่ปรึกษาส่วนตัว ดร. กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติภายในงานด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

625463
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1005
1128
3996
613829
30945
42694
625463

Your IP: 34.201.18.139
Server Time: 2020-10-28 20:32:21