อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านการผังเมือง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี DRONE

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านการผังเมือง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี DRONE เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่อนาคต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ในสังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา รวม 70 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมบางแก้ว อบจ.ฉะเชิงเทรา
เนื่องจากในปัจจุบันภูมิสารสนเทศ จีอีโอ-อินฟอร์เมติก) เป็นศาสตร์สารสนเทศที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยี ทางด้านการสำรวจ การทำแผนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่บนโลกที่ประกอบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (จีไอเอส) การรับรู้จากระยะไกล (รีโมต เซนซิ่ง) และระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ซึ่งเทคโนโลยีทั้งสามสามารถนำมาเชื่อมโยงร่วมกันและทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมาประยุกต์ได้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการภัยพิบัติต่างๆ และการวางผังเมือง โดยคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนทศ และการใช้เทคโนโลยีโดรนในการนำมาประยุกต์ใช้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา การจัดทำโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านการผังเมืองด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี DRONE เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่อนาคต
สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านการผังเมือง
ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการผังเมือง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยประยุกต์วิทยาการภูมิสารสนเทศในกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและการบูรณาการทำงานร่วมกันอีกด้วย
 
 
 
 
 
 

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

588254
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
638
1997
2635
569239
36430
29524
588254

Your IP: 3.235.105.97
Server Time: 2020-09-28 06:41:49