อบจ.ฉะเชิงเทรา​ เปิดโครงการส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายกฤษฎา วงค์กำภู เลขานุการนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เป้าหมาย การจัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายปรีชา เสาวกุล ผอ.โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู ร่วมพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้มีนักเรียน จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปราชญ์วิถี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
สำหรับโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 1 - 3 ก.ย. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดแนวคิด และสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่นอกห้องเรียนได้อย่างมีความสุข
 
 
 
 

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

588243
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
627
1997
2624
569239
36419
29524
588243

Your IP: 3.235.105.97
Server Time: 2020-09-28 06:37:17