ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สองประจำปี 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สองประจำปี 2563 โดยมีนายไพรินทร์ หนูมาก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้ดำเนินการประชุม สิบเอกไชยยศ ร่มโพธิ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่สองและวาระที่สาม และมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 1 โครงการ และอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 17,078,000 บาท


 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

625567
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1109
1128
4100
613829
31049
42694
625567

Your IP: 34.201.18.139
Server Time: 2020-10-28 21:48:11