กองแผนและงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
>>> แบ่งเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
๒. ฝ่ายงบประมาณ
๓. ฝ่ายประสานแผนพัฒนา
๔. ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
 
บุคลากรสังกัด กองแผนและงบประมาณ


 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

657391
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
415
1139
3673
646154
28570
34303
657391

Your IP: 3.237.67.179
Server Time: 2020-11-25 11:45:45