กองพัสดุและทรัพย์สิน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำแผน จัดหาพัสดุ งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ งานควบคุม ตรวจสอบ การรับ การจ่าย พัสดุประจำปี งานการยืมและจำหน่ายทรัพย์สิน รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน และการปฏิบัติตามข้อทักท้วงข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
>>> แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย
๑. ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน
๒. ฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน
 
บุคลากรสังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน


 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

588067
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
451
1997
2448
569239
36243
29524
588067

Your IP: 3.235.105.97
Server Time: 2020-09-28 05:16:12