กองพัสดุและทรัพย์สิน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำแผน จัดหาพัสดุ งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ งานควบคุม ตรวจสอบ การรับ การจ่าย พัสดุประจำปี งานการยืมและจำหน่ายทรัพย์สิน รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน และการปฏิบัติตามข้อทักท้วงข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
>>> แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย
๑. ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน
๒. ฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน
 
บุคลากรสังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน

 

 

 

Visitors Counter

212126
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
79
988
3015
206880
6764
12332
212126

Your IP: 54.234.0.2
Server Time: 2018-01-20 06:23:13