กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
>>> แบ่งเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้
๑.  ฝ่ายการเงิน
๒.  ฝ่ายบัญชี
๓.  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
 
บุคลากรสังกัด กองคลัง


 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

588234
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
618
1997
2615
569239
36410
29524
588234

Your IP: 3.235.105.97
Server Time: 2020-09-28 06:33:56